Who's Online

Odwiedza nas 206 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin Sklepu Internetowego e-sklep.addan.h2.pl

I Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.e-addan.h2.pl przez Addan Wod-Kan,Co. Adam Uriasz z siedzibą ul. Żeromskiego 3a, 39-200 Dębica.

  

II. Definicje

1. Dni robocze - są to dni pracy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

3. Konto Klienta -  wydzielona przestrzeń sklepu, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta przeznaczona na dane Klienta, historię zakupów itp.

4. Login - ustalona przez Klienta nazwa w Sklepie, pod którą po wpisaniu hasła Klient ma dostęp do swojego Konta Klienta.

5. Hasło - ciąg znaków, cyfr, ustalanych podczas Rejestracji Klienta w Sklepie, którym potwierdza dostęp do swojego Konta Klienta, jednocześnie jest zabezpieczeniem przed niepożądanym dostępem do konta.

6. Strona Internetowa Sklepu - (zwany dalej Sklepem)  strony internetowe poprzez które Klient składa Zamówienie.

7. Sprzedawca - Adam Uriasz prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr. 1629/1990 reprezentujący Addan Wod-Kan,Co. Adam Uriasz z siedzibą ul. Żeromskiego 3a, 39-200 Dębica NIP: PL8720001227.

8. Towar - przedstawiony w Sklepie produkt, posiadający zdjęcie, opis, cenę mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

9. Zamówienie - oświadczenie zamiaru kupna Towaru prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży, z wyszczególnieniem rodzaju i liczby Towaru.

10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem na odległość poprzez Sklep zgodnie z Zamówieniem.

11. Dostawa - dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę towaru ujętego w Zamówieniu, przez Dostawcę

12. Dostawca - firma zewnętrzna, która na zlecenie Sprzedawcy realizuje dostawy Towaru do Klienta. Przesyłka Towaru odbywa się poprzez: Pocztę Polską, Kurierem i Paczkomatami.

13. Usługi - nieodpłatne usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);        

14. Regulamin - niniejszy dokument.             

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe, pod warunkiem posiadania  przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient Sklepu internetowego, podstawowych wymagań technicznych:

- komputer z dostępem do sieci Internet

- posiadanie i dostęp do poczty elektronicznej,

- przeglądarka internetowa

- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego, oznacza jakąkolwiek aktywność wykonaną przez Klienta, która prowadzi do zapoznania się z umieszczonymi artykułami, zdjęciami i ofertą  handlową  przedstawioną  w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Usługi

1. Sprzedawca daje możliwość poprzez Sklep Internetowy, na  korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

- przeglądaniu zawartość umieszczonych w Sklepie

- założeniu i prowadzeniu Konta Klienta  w Sklepie

- usunięciu Konta Klienta w Sklepie

- złożenie zamówienia  Sklepie

- kontakt z obsługą Sklepu przez formularz kontaktowy

- wystawianiu opinii

2. Wskazane powyżej  Usługi świadczone są 24/7

3. W przypadku nieprzestrzegania  przez Klienta postanowień  Regulaminu, Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług.

V. Umowa sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia w Sklepie można składać:

 • telefoniczne;                             poniedziałek-piątek 8:00-17:00

 • poprzez konto e-mail              24/7      

 • poprzez Sklep Internetowy    24/7

3. Do złożenia zamówienia telefonicznego wymagane jest aktywne konto e-mail Klienta.

4. Klient składający zamówienie telefoniczne zobowiązany jest do  podania:

 • rodzaju i ilości artykułów

 • imię i nazwisko

 • adres wysyłki

 • metoda wysyłki

 • metoda płatności

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy na podany adres e-mail

Zamówienie do potwierdzenia. Po potwierdzeniu Zamówienia e-mailem zwrotnym i uregulowaniu należności towar zostanie wysłany.

6. Zamówienia telefoniczne i na konto e-mail są realizowane wyłącznie po zaksięgowaniu

należności na koncie Sprzedawcy.

7. Zamówienie towaru przez Sklep Internetowy można dokonać z wykorzystaniem Konta Klienta ( z rejestracją), lub bez rejestracji.

8. Klient może założyć Konto Klienta dokonując rejestracji.

9. Konto Klienta zabezpieczone jest  Loginem i Hasłem

10. Zamówienie towaru przez Sklep Internetowy wykonuje się przez:

 • wybór poszczególnych towarów

 • wybór metody dostawy

 • wybór metody płatności

Wybrane artykuły są gromadzone w koszyku, gdzie w każdej chwili możemy zmienić ilość, oraz zawartość koszyka, następnie wybieramy metodę dostawy, która odpowiada Klientowi i określamy metodę płatności. Po akceptacji wybranych opcji Klient otrzymuje całkowitą kwotę do zapłacenia tj: suma towaru+koszty dostawy+ewentualny koszt opłacenia przelewu elektronicznego.

11. Jeżeli chcemy przekazać Sprzedawcy dowolne informacje dotyczące zakupu, płatności wysyłki itp. umieszczamy je w polu “Notatki i Sugestie”

12. W celu zakończenia procedury zamawiania konieczna jest:

 • akceptacja Warunków Sprzedaży-Zasady Zwrotu (ptaszek), przyciskiem “Zamówienie”

 • następnie Klient musi potwierdzić Zamówienie przyciskiem “Potwierdzenie Zamówienia”

13. Po Potwierdzaniu Zamówienia Umowa zostaje zawarta, a  Klient otrzymuje na podane konto e-mail Dokument Zamówienia z wyszczególnionymi towarami, metodą dostawy, metodą płatności i numerem konta do wpłaty.

VI. Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski  i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

1. Zakupiony Towar dostarczamy przez:

 • -  firmą kurierską

 • - Pocztę Polską

 • - Paczkomatami

 • - lub osobiście  u Sprzedawcy

2. Koszty dostawy zostaną wskazane i doliczone do wartości Zamówienia

3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, po zaksięgowaniu należności zamówienia na koncie bankowym Sprzedawcy.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek Vat.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

 • - przelew bankowy na rachunek  Sprzedawcy

 • - gotówką przy odbiorze osobistym

- za pobraniem, płatność przy dostarczeniu towaru do Klienta

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy..

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ADDAN Wod-Kan.Co. Adam Uriasz - ul.Żeromskiego 3a, 39-200 Dębica , na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy użyciu formularza kontaktowego

3. Do rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar, łącznie z dowodem zakupu. Towar należy dostarczyć na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia  reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Gwarantem dla Towaru jest producent, który  ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru według zasad i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Karta gwarancyjna produktu posiada adresy punktów naprawy gwarancyjnej do, których może się zgłosić bezpośrednio Klient.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z działaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.  Reklamacje należy składać  na adres: ADDAN Wod-Kan.Co. Adam Uriasz, ul. Żeromskiego 3a, 39-200 Dębica , lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem

o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów .

XII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu.